Closure to “Hybrid model for derivation of synthetic unit hydrograph”

P.K. Bhunya, N. C. Ghosh, S.K. Mishra, C.S.P Ojha, Ronny Berndtsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)546-547
TidskriftJournal of Hydrologic Engineering
Volym12
Utgåva5
DOI
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Vattenteknik

Citera det här