Club cell secretory protein (CC16) in gastric fluid at birth and subsequent lung disease in preterm infants

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Club cell secretory protein (CC16) in gastric fluid at birth and subsequent lung disease in preterm infants”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap