Co-enrolment for the TAME and TTM-2 trials: The cerebral option

Rachael L. Parke, Shay McGuinness, Glenn M. Eastwood, Alistair Nichol, Niklas Nielsen, Josef Dankiewicz, Rinaldo Bellomo

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

8 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)99-100
Antal sidor2
TidskriftCritical Care and Resuscitation
Volym19
Utgåva2
StatusPublished - 2017

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Citera det här