Coarse-Grained Modelling of Protein Adsorption

Kristin Hyltegren

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

76 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Coarse-Grained Modelling of Protein Adsorption”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi