Coarse-Grained Modelling of Protein Adsorption

Kristin Hyltegren

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

75 Nedladdningar (Pure)
Filter
Licentiatavhandling

Sökresultat