Coarse-grained molecular dynamics investigation of nanostructures and thermal properties of porous anode for solid oxide fuel cell

Yanfeng Wang, Jinliang Yuan, Bengt Sundén, Yu-Li Hu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Coarse-grained molecular dynamics investigation of nanostructures and thermal properties of porous anode for solid oxide fuel cell”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar