Coastal signals of environmental changes: foraminifera as benthic monitors

Inda Brinkmann

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

195 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Coastal signals of environmental changes: foraminifera as benthic monitors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap