Coevolution of deception and preferences: Darwin and Nash meet Machiavelli

Erik Mohlin, Yuval Heller

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Coevolution of deception and preferences: Darwin and Nash meet Machiavelli”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi