Cofactor regeneration in biocatalysis in organic media

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Sammanfattning

Methods used for the regeneration of cofactors in organic media are reviewed. Substrate-driven regeneration methods include the use of a second substrate of the same enzyme and the use of a second enzyme and its substrate. The use of mediators in oxidoreductions is described and examples of photochemical and electrochemical regeneration methods are presented. General problems and possibilities of cofactor regeneration in organic media are discussed.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1-30
Antal sidor30
TidskriftBiocatalysis and Biotransformation
Volym14
Nummer1
DOI
StatusPublished - 1996 jan. 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biokatalys och enzymteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Cofactor regeneration in biocatalysis in organic media”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här