Cognition in the fast lane: ravens’ gazes are half as short as humans’ when choosing objects

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cognition in the fast lane: ravens’ gazes are half as short as humans’ when choosing objects”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi