Cognitive Skills and Reading Ability in Children with Cochlear Implants

Malin Wass, Björn Lyxell, Birgitta Sahlén, Lena Asker-Árnason, Tina Ibertsson, Elina Mäki-Torkko, Mattias Hällgren, Birgitta Larsby

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)395-398
TidskriftCochlear Implants International
VolymSuppl 1
UtgåvaJun 11
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap
  • Oto-rino-laryngologi

Citera det här