Coherence and probability in legal evidence

Christian Dahlman, Anne Ruth Mackor

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)
134 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Coherence and probability in legal evidence”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Samhällsvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Konst och humaniora