Coherence and resonance effects in high-order harmonic generation

Anne Lhuillier, Phillipe Balcou, L. A. Lompré

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Coherence and resonance effects in high-order harmonic generation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi