Coherent Processes in Rare-Earth-Ion-Doped Solids

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

274 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Coherent Processes in Rare-Earth-Ion-Doped Solids”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics

Material Science