Coherent transport through an interacting double quantum dot: Beyond sequential tunneling

Jonas Pedersen, Benny Lassen, Andreas Wacker, Matthias H. Hettler

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

48 Citeringar (SciVal)
140 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Coherent transport through an interacting double quantum dot: Beyond sequential tunneling”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi