Coherent transport through an interacting double quantum dot: Beyond sequential tunneling

Jonas Pedersen, Benny Lassen, Andreas Wacker, Matthias H. Hettler

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

48 Citeringar (SciVal)
141 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat