Cohort study: Prenatal and postnatal exposure to parental smoking increases odds of allergic diseases during childhood and adolescence

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

1 Citering (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)118
TidskriftEvidence-Based Medicine
Volym20
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2015 jun 1
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lungmedicin och allergi

Citera det här