Cold spot microrefugia hold the key to survival for Brazil's Critically Endangered Araucaria tree

Oliver J Wilson, Richard J Walters, Francis E Mayle, Débora V Lingner, Alexander C Vibrans

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cold spot microrefugia hold the key to survival for Brazil's Critically Endangered Araucaria tree”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar