Cold war television diplomacy: The German Democratic Republic on Finnish television

Laura Saarenmaa, Marie Cronqvist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cold war television diplomacy: The German Democratic Republic on Finnish television”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap