Collaborative Aspects of Open Data in Software Engineering

Johan Linåker, Per Runeson, Anneke Zuijderwijk, Amanda Brock

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Sammanfattning

Engineers require high-quality data for the design and implementation of today’s software, especially in the context of machine learning (ML). This puts an emphasis on the need for the publication and sharing of data from and between organizations, public as well as private. Following the paradigm of open innovation, open data provide a mechanism to increase the availability of information, offering utility and improving innovation and user choice through the inevitable interoperability this enables.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)31-35
TidskriftIEEE Software
Volym39
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2021 dec. 23

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Programvaruteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Collaborative Aspects of Open Data in Software Engineering”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • IEEE Software (Tidskrift)

    Johan Linåker (gästredaktör), Per Runeson (gästredaktör), Anneke Zuiderwijk (gästredaktör) & Amanda Brock (gästredaktör)

    2022 jan. 1

    Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Citera det här