Collectivity and circularity

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

18 !!Citations (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)138-156
TidskriftJournal of Philosophy
Volym104
Utgåva3
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Citera det här