Colloid cysts of the third ventricle: correlation of MR and CT findings with histology and chemical analysis

Philippe P Maeder, Stig Holtås, L Nihal Basibuyuk, Leif Salford, U A Staffan Tapper, Arne Brun

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Colloid cysts of the third ventricle: correlation of MR and CT findings with histology and chemical analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Veterinary Science and Veterinary Medicine