Colour: A computer program for QCD colour factor calculations

Jari Häkkinen, Hamid Kharraziha

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

A computer program for evaluating colour factors of QCD Feynman diagrams is presented, and illustrative examples on how to use the program to calculate nontrivial colour factors are given. The program and the discussion in this paper is based on a diagrammatic approach to colour factors.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)311-321
TidskriftComputer Physics Communications
Volym100
Nummer3
DOI
StatusPublished - 1997

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Colour: A computer program for QCD colour factor calculations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här