Combinatorial gene targeting in primary human hematopoietic stem and progenitor cells

Alexandra Bäckström, David Yudovich, Kristijonas Žemaitis, Ludvig Nilsén Falck, Agatheeswaran Subramaniam, Jonas Larsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat