Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Combinatorial molecule screening identifies a novel diterpene and the BET inhibitor CPI-203 as differentiation inducers of primary acute myeloid leukemia cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap