Combined Androgen and Estrogen Receptor Status in Breast Cancer: Treatment Prediction and Prognosis in a Population-based Prospective Cohort.

Karin Elebro, Signe Borgquist, Maria Simonsson, Andrea Markkula, Karin Jirström, Christian Ingvar, Carsten Rose, Helena Jernström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

To evaluate whether tumor androgen receptor (AR) expression was prognostic and/or predictive for endocrine treatment alone or in combination with estrogen receptor (ER). The AR has been hypothesized to have differential prognostic roles in breast cancer depending on tumor ER-status, and to influence endocrine treatment response.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)3640-3650
TidskriftClinical Cancer Research
Volym21
Nummer16
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Combined Androgen and Estrogen Receptor Status in Breast Cancer: Treatment Prediction and Prognosis in a Population-based Prospective Cohort.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här