Combined assessment of polymorphisms in the LHCGR and FSHR genes predict chance of pregnancy after in vitro fertilization.

Ida Lindgren, Maria Bååth, Tina Uvebrant, Annika Dejmek, Louise Kjaer, Emir Henic, Mona Bungum, L Bungum, Corrado Cilio, Irene Leijonhufvud, S Skouby, C Yding Andersen, Yvonne Giwercman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

252 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Can gonadotrophin receptor variants separately or in combination, be used for the prediction of pregnancy chances in in vitro fertilization (IVF) trials?
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)672-683
TidskriftHuman Reproduction
Volym31
Nummer3
Tidigt onlinedatum2016 jan. 14
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Combined assessment of polymorphisms in the LHCGR and FSHR genes predict chance of pregnancy after in vitro fertilization.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här