Combined design of VSC-HVDC and PSS controllers for LFO damping enhancement

P. Farhang, Mohammad Reza Safari Tirtashi, R. Noroozian, G.B. Gharehpetian

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Combined design of VSC-HVDC and PSS controllers for LFO damping enhancement”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap