Combined Estrogen Alpha and Beta Receptor Expression Has a Prognostic Significance for Colorectal Cancer Patients

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Combined Estrogen Alpha and Beta Receptor Expression Has a Prognostic Significance for Colorectal Cancer Patients”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap