Combined lentiviral- and RNA-mediated CRISPR/Cas9 delivery for efficient and traceable gene editing in human hematopoietic stem and progenitor cells

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat