Combining semilocal exchange with dynamical mean-field theory: Electronic structure and optical response of rare-earth sesquioxides

James Boust, Anna Galler, Silke Biermann, Leonid V. Pourovskii

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Combining semilocal exchange with dynamical mean-field theory: Electronic structure and optical response of rare-earth sesquioxides”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi