Combining spectral induced polarization with x-ray tomography to investigate the importance of DNAPL geometry in sand samples

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

195 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat