Combining the parabolic synthesis methodology with second-degree interpolation

Erik Hertz, Bertil Svensson, Peter Nilsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Combining the parabolic synthesis methodology with second-degree interpolation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap