Combining tissue-phantom ratios to provide a beam-quality specifier for flattening filter free photon beams.

Mårten Dalaryd, Tommy Knöös, Crister Ceberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)
305 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Combining tissue-phantom ratios to provide a beam-quality specifier for flattening filter free photon beams.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap