Combining two-photon photoemission and transient absorption spectroscopy to resolve hot carrier cooling in 2D perovskite single crystals: the effect of surface layer

Weihua Lin, Mingli Liang, Yuran Niu, Zhesheng Chen, Marie Cherasse, Jie Meng, Xianshao Zou, Qian Zhao, Huifang Geng, Evangelos Papalazarou, Marino Marsi, Luca Perfetti, Sophie E. Canton, Kaibo Zheng, Tönu Pullerits

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Combining two-photon photoemission and transient absorption spectroscopy to resolve hot carrier cooling in 2D perovskite single crystals: the effect of surface layer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar