Comment on “A proposal for in vitro/GFR molecular erythema action spectrum” [J. Appl. Phys. 104, 034701 (2008)]

Lars Olof Björn, Frank R. de Gruijl, Brian Diffey, Mary Norval

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

  Sammanfattning

  The recent article by de Souza, Lorenzini and Rizzatti J. A. V. de Souza, F. Lorenzini, and M. R.
  Rizatti, J. Appl. Phys. 104, 034701 2008 in this journal needs corrections and clarifications on
  several points. The model used by them is not suitable for the study of erythema. © 2009 American
  Institute of Physics. DOI: 10.1063/1.3124649
  Originalspråkengelska
  Sidor (från-till)116103-1-116103-1
  TidskriftApplied Physics Reviews
  Volym105
  Nummer11
  DOI
  StatusPublished - 2009

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

  Fingeravtryck

  Utforska forskningsämnen för ”Comment on “A proposal for in vitro/GFR molecular erythema action spectrum” [J. Appl. Phys. 104, 034701 (2008)]”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Citera det här