Comment on: Rituximab therapy for takayasu arteritis: A seven patients experience and a review of the literature

Daiki Nakagomi, Andreas Kronbichler, Torsten Witte, Aladdin J. Mohammad, David R.W. Jayne

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1309-1310
Antal sidor2
TidskriftRheumatology (United Kingdom)
Volym57
Nummer7
DOI
StatusPublished - 2018 juli 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Citera det här