Comments on Matt Edgeworth: ‘Follow the Cut, Follow the Rhythm, Follow the Material’: Archaeological Fieldwork - an Imbalanced Story

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)92-94
Antal sidor3
TidskriftNorwegian Archaeological Review
Volym45
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2012
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Citera det här