Common Interactions between S100A4 and S100A9 Defined by a Novel Chemical Probe.

Per Björkman, Eva Källberg, Ulf Wellmar, Matteo Riva, Anders Olsson, Zhifei He, Marie Törngren, David Liberg, Fredrik Ivars, Tomas Leanderson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

28 Citeringar (SciVal)
145 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Common Interactions between S100A4 and S100A9 Defined by a Novel Chemical Probe.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap