Commonly consumed beverages associate with different lifestyle and dietary intakes

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Commonly consumed beverages associate with different lifestyle and dietary intakes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi