Community-Based Support and Social Services and Their Association with Frailty Factors in Older People with Intellectual Disability and Affective and Anxiety Disorders: A Swedish National Population-Based Register Study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Community-Based Support and Social Services and Their Association with Frailty Factors in Older People with Intellectual Disability and Affective and Anxiety Disorders: A Swedish National Population-Based Register Study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap