Compact archaeal variant of heme A synthase

Anna Lewin, Lars Hederstedt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Compact archaeal variant of heme A synthase”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar