Compaction- and strength properties of stabilised and unstabilised fine-grained tills

Per Lindh

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Compaction- and strength properties of stabilised and unstabilised fine-grained tills”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap