Comparative immunohistochemical demonstration of difucosylated carbohydrate antigens and CEA in adenomas and carcinomas of the rectum and rectosigmoid

P Enblad, B Glimelius, C Busch, L Påhlman, J Ponten, Alan Chester, A Lundblad

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Comparative immunohistochemical demonstration of difucosylated carbohydrate antigens and CEA in adenomas and carcinomas of the rectum and rectosigmoid”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap