Comparative structural and electronic studies of hydrogen interaction with isolated versus ordered silicon nanoribbons grown on Ag(110)

M. E. Davila, A. Marele, P. De Padova, I. Montero, Franz Hennies, Annette Pietzsch, M. N. Shariati, J. M. Gomez-Rodriguez, G. Le Lay

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

38 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Comparative structural and electronic studies of hydrogen interaction with isolated versus ordered silicon nanoribbons grown on Ag(110)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar