Comparing recalled versus experienced symptoms of breathlessness ratings: An ecological assessment study using mobile phone technology

Jacob Sandberg, Josefin Sundh, Peter Anderberg, David C Currow, Miriam Johnson, Robert Lansing, Magnus Ekström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Comparing recalled versus experienced symptoms of breathlessness ratings: An ecological assessment study using mobile phone technology”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap