Comparison between neural networks and multiple logistic regression to predict acute coronary syndrome in the emergency room

Michael Green, Jonas Björk, Jakob Forberg, Ulf Ekelund, Lars Edenbrandt, Mattias Ohlsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

517 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Comparison between neural networks and multiple logistic regression to predict acute coronary syndrome in the emergency room”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap