Comparison between neural networks and multiple logistic regression to predict acute coronary syndrome in the emergency room

Michael Green, Jonas Björk, Jakob Forberg, Ulf Ekelund, Lars Edenbrandt, Mattias Ohlsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

504 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat