Comparison between the Klemetti index and heel DXA BMD measurements in the diagnosis of reduced skeletal bone mineral density in the elderly

A Halling, GR Persson, Johan Berglund, O Johansson, S Renvert

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

75 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Comparison between the Klemetti index and heel DXA BMD measurements in the diagnosis of reduced skeletal bone mineral density in the elderly”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap