Comparison of citrated and fresh whole blood for viscoelastic coagulation testing during elective neurosurgery

E. Silverberg, F. Tornqvist, T. Kander, J. Bengzon, Gemma C. Solomon, J. Bonnevier, U. Schött

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Comparison of citrated and fresh whole blood for viscoelastic coagulation testing during elective neurosurgery”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap